Open call 2020

ZRODENÍ
Z MORSKEJ
PENY

Témou s názvom Zrodení z morskej peny sa festival OFF Bratislava 2020 pokúsi nahliadnuť do tajov samotného začiatku všetkého, čo nás obklopuje a čím sme. Zrod či množenie sa je základným princípom života a dá sa považovať za synonymum stvorenia, pričom vzniká nová nezávislá entita. Hovoríme teda o začiatku existencie a jej vyvažujúcim protipólom je z lingvistického ako aj logického hľadiska koniec, ktorý môžeme nazvať aj smrťou. Nakoľko je akt zrodu a zániku náhodným výsledkom konkrétneho stretu faktorov a nakoľko je vopred determinovaný, je otázkou vedeckou aj filozofickou.

Jedenásty ročník festivalu sa nesnaží nájsť univerzálnu odpoveď. Zaujíma nás samotný fenomén, rozmanitosť podôb zrodu, stvorenia či počiatku niečoho a jeho dôsledky v priestore a čase. Hľadáme umeleckú reflexiu zrodu a následnej existencie. Napokon umenie ako také predstavuje platformu, kde sa proces (s)tvorenia odohráva. Disponuje teda jedinečnou imanentnou skúsenosťou.

Nakoľko je táto skúsenosť prenositeľná do ostatných sfér existencie? Má vznik niečoho nehmotného rovnaké dôsledky v materiálnom svete ako sformovanie atómov a molekúl do konkrétnej podoby? Musí najprv čosi zaniknúť, aby mohlo vzísť niečo iné? Má vôbec človek právo považovať sa za tvorcu? A má právo rozhodovať o zániku hoci len toho, čo považuje za výsledok procesu vlastnej tvorby?

Či už je to sféra mytológie, technológie alebo politiky, v každej z nich dokážeme aplikovať ideu zrodu, v priamom alebo prenesenom význame. Ak diskusiu zameriame na zrodenie z pohľadu kultúry, náboženstva či vedy, budú jeho princípy a pravidlá obdobné, či naopak, úplne odlišné? Dokážu nájsť spoločného menovateľa už v procese vzniku, či v samotnom výsledku, alebo jednotu objavíme až v zániku a následnom prerode? Budeme vedieť lepšie porozumieť existencii, keď preskúmame jej genézu? Tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa danej problematiky budú v novembri 2020 v centre našej pozornosti počas celého trvania festivalu súčasnej fotografie OFF Bratislava.

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 26. júna 2020 prostredníctvom zaslania elektronického prihlasovacieho formulára. Predložené koncepcie musia obsahovať informácie o autorovi, kontaktnej osobe, projekte/diele a inštalácii. Pre korektné prijatie prihlášky prosím vyplňte všetky povinné polia.

Platbu registračného poplatku vo výške € 19/OFF Bratislava výstava, € 49/OFF Academy výstava, € 39/OFF Satellite výstava je možné vykonať iba prostredníctvom Paypal, na ktorý budeš presmerovaný po vyplnení prihlášky. Zaslaním prihlášky účastník súhlasí a akceptuje všeobecné podmienky festivalu OFF Bratislava. Potvrdenie o prijatí prihlášky ti príde do e-mailu, tak vieš, že tvoja prihláška bola úspešne prijatá. Ak ti potvrdenie nepríde, skontroluj, či sa e-mail nenachádza v nevyžiadanej pošte.

Komisia festivalu OFF Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu festivalu a do exhibície počas mesiaca november 2020. Autori/kurátori budú informovaní do 15. júla 2020 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na applications@offbratislava.sk

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.