Open call 2019

dogmatiX

Open call 2019 is closed

Jubilejný desiaty ročník festivalu OFF Bratislava si dal pod názvom dogmatiX za úlohu vytvoriť priestor na odhaľovanie ideologických dogiem, spoločenských predsudkov a inštitucionalizovaných uhlov pohľadu. Pozýva umelcov hovoriť o zavedených a ustálených názoroch, princípoch, rozoberať oficiálny systém zásad určujúcich vieru, morálku a správanie sa. Sme pripravení spochybniť špecifické doktríny autoritatívne stanovené, predpísané a vyhlásené konkrétnymi spoločenskými skupinami ako nespochybniteľné pravdy.

Pevne stanovený, autoritatívny názor, výpoveď či zásada, tak sa vo všeobecnosti definuje slovo gréckeho pôvodu dogma. Historicky nemá vyslovene negatívny kontext, skôr naopak. Pre náboženské ideológie je to záruka možnosti spasenia, niečo čomu sa oplatí dôverovať. V slovníku súčasnej spoločnosti však tento pojem nesie v prevažnej miere negatívnu konotáciu.

Je len veľmi tenká hranica medzi dogmou a pravdou. To, čo sa časom prežije, je dogma. Skôr než sa tak stane, však často býva argumentom uzurpácie práva a páchania nespravodlivosti. Spoločnosť s touto skúsenosťou je voči dogmám opatrná. Nakoľko sme však schopní rozlíšiť účelové autoritárske tvrdenia od faktov, či spochybniť názor niekoho, kto oplýva mocou a je naozaj v záujme ľudstva vždy rozlišovať dogmu od objektívnej reality? Ten, kto verí, väčšinou nechce spochybňovať. Pre určitú skupinu ľudí môže byť práve viera hoci aj v rozpore s racionálnym uvažovaním, efektívnym nástrojom na prežitie, ktoré dodáva pocit súdržnosti a bezpečia. A pokiaľ tým nie sú obmedzované práva iných na odlišné presvedčenie, nemusí táto ilúzia niesť striktne negatívny podtext.

Faktom je, že aj keď rozpoznáme prelud dogmy od skutočnosti, náš prístup k nej býva rôzny. Môžeme sa ju snažiť ignorovať, kritizovať, bojovať proti nej, alebo ju schvaľovať. V tejto súvislosti predstavovalo umenie vždy veľmi aktívny nástroj, buď v zmysle propagandy alebo opozície. Pre svoju schopnosť masovo komunikovať prostredníctvom estetického zážitku je podstatná jeho presviedčacia sila. Niekedy na to postačí aj prosté konštatovanie stavu bez hodnotiaceho podtónu. Akými dogmami, predsudkami a autoritatívnymi stanoviskami sa zaoberá súčasná fotografická a mediálna tvorba, keď na ne môže slobodne reflektovať?

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 15. júna 2019 prostredníctvom zaslania elektronického prihlasovacieho formulára. Predložené koncepcie musia obsahovať informácie o autorovi, kontaktnej osobe, projekte/diele a inštalácii. Pre korektné prijatie prihlášky prosím vyplňte všetky povinné polia.

Platbu registračného poplatku vo výške 19€ / OFF Bratislava výstava a 49€ / OFF Academy výstava je možné vykonať iba prostredníctvom Paypal, na ktorý budeš presmerovaný po vyplnení prihlášky. Zaslaním prihlášky účastník súhlasí a akceptuje VŠEOBECNÉ PODMIENKY festivalu OFF Bratislava. Potvrdenie o prijatí prihlášky ti príde do e-mailu, tak vieš, že tvoja prihláška bola úspešne prijatá. Ak ti potvrdenie nepríde, skontroluj, či sa e-mail nenachádza v nevyžiadanej pošte.

Komisia festivalu OFF Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu festivalu OFF Bratislava 2019 a do exhibície počas mesiaca november 2019. Autori/kurátori budú informovaní do 15. júla 2019 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na applications@offbratislava.sk