Open call 2022

KDESI INDE

Predstava domova je výsostne subjektívna záležitosť. Tam, kde jedni našli svoje zázemie a útočisko, si iní nedokážu predstaviť život. Napriek tomu každý je schopný rozpoznať ten pocit, keď svoj domov nájde. Hľadanie domova – fyzického alebo v podobe prežitku – sa pre mnohých stáva naplnením života. Zrejme aj preto v demokratických spoločnostiach stále silnie presvedčenie, že ľudské životy by nemali byť obmedzované štátnymi hranicami. Treba však priznať, že táto akokoľvek pokroková idea naráža na zaostávajúce právno-politické možnosti ochrany obyvateľstva (vrátane ich domova), ktoré svoju individuálnu slobodu podriadili legislatíve konkrétneho spoločenského zriadenia výmenou za istoty. Garancia ochrany a slobôd korigujúca neobjektívnosť jedinca je jedným zo stále neprekonaných dedičstiev Veľkej francúzskej revolúcie a vytýčenie politických hraníc, v rámci ktorých platí dané právo a domov môže byť chránený, s tým bezprostredne súvisí.

Ocitáme sa tak v ideologickom rozpore medzi tým, čo cítime ako morálne správne na súčasnej úrovni vývoja globálnej spoločnosti – teda slobodou pohybu, a tým, čo sme schopní zabezpečiť v súlade s moderným chápaním demokratickej štátnej moci – ochranou vlastného obyvateľstva z politického či ekonomického hľadiska. Naliehavosť zosúladenia týchto požiadaviek sa stupňuje z dvoch strán. Obyvatelia rozvinutých moderných demokracií vidia v kočovníctve stále častejšie možnosť obohatenia kvality svojich životov, nezriedka v spojitosti s uvedomelým šetrným prístupom k prírode. Ich koncept domova je úzko prepojený s povedomím osobnej slobody a garancie bezpečnosti. To sú zrejme zásadné podmienky, ktoré dovoľujú z prístupu k domovu urobiť životný štýl a nie existenciálnu otázku. Protipólom kočovníkov z princípu je však nepomerne väčšia skupina tých, ktorí migrujú z donútenia, pričom v prevažnej miere túžia po stabilnom domove v zmysle nemenného miesta a životného štýlu.

Pálčivá situácia v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, pozostatky imperiálneho kolonializmu v Afrike a Latinskej Amerike, mocensko-politické konflikty na Blízkom Východe a opäť v Afrike, klimatická kríza, o ktorej už vieme, že zasiahne predovšetkým najchudobnejšie krajiny, či dokonca stále pretrvávajúca pandémia, to všetko robí z migrácie a slobody pohybu a pobytu v prvom rade politickú otázku. Už tradične však chce tento festival otvoriť umeleckú diskusiu v čo najširšom rozsahu, poskytnúť rôznorodé spektrum pohľadov, aby nám vo vzájomnej konfrontácii pomohli posunúť sa vpred, “za hranice“ nášho myslenia.

Pošli svoj projekt reagujúci na hore uvedenú tému do 31. mája 2022 prostredníctvom zaslania elektronického prihlasovacieho formulára. Predložené koncepcie musia obsahovať informácie o autorovi, kontaktnej osobe, projekte/diele a inštalácii. Aby mohla byť tvoja prihláška úspešne odoslaná, vyplň, prosím, všetky povinné polia.

Platbu registračného poplatku (€ 29/OFF Bratislava, € 49/OFF Academy, € 39/OFF Satellite, € 19/OFF Libris,) je možné vykonať iba prostredníctvom Paypal, na ktorý budeš presmerovaný po vyplnení prihlášky. Zaslaním prihlášky účastník súhlasí a akceptuje všeobecné podmienky festivalu OFF Bratislava. Potvrdenie o prijatí prihlášky ti príde do e-mailu, tak vieš, že tvoja prihláška bola úspešne prijatá. Ak ti potvrdenie nepríde, skontroluj, či sa e-mail nenachádza v nevyžiadanej pošte.

Komisia festivalu OFF Bratislava následne vyberie z prijatých projektov tie, ktoré budú zaradené do programu festivalu a do exhibície počas mesiaca november 2022. Autori/kurátori budú informovaní do konca júla 2022 o výsledku a o ďalšom postupe a pokynoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na applications@offbratislava.sk

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.