Volunteers 2019

Festival OFF Bratislava každým rokom rastie, a preto je výpomoc dobrovoľníkov, ktorá prispieva k zlepšeniu jeho chodu, viac než vítaná. Ak máš rád(a) fotografiu, zaujímaš sa o najnovšie fotografické trendy, alebo si len vždy chcel(a) nazrieť do zákulisia príprav medzinárodného festivalu a podielať sa na inštalácií výstav – tak hľadáme práve teba!

Úlohy dobrovoľníka na festivale OFF Bratislava 2019:
(termíny: 25. 10 – 31. 10. 2019 od 9:00 do 18:00, tiež 16. 11. 2019 od 9:00 do 18:00 a 18.11 od 9:00 do 17:00)
– pomoc a asistencia umelcom a koordinátorom pri inštalovaní výstav
– organizácia a dozor nad distribúciou inštalačného materiálu a techniky
– rozmiestňovanie a inštalovanie informačných panelov, označení a textov
– navigovanie a usmerňovanie návštevníkov a účastníkov festivalu a pod.
– pomoc a asistencia pri deinštalácií výstav

Výhody a odmena pre dobrovoľníkov OFF Bratislava 2019:

– spolupráca s progresívnym teamom kurátorov a koordinátorov medzinárodného fotografického festivalu
– kreatívna práca v unikátnom prostredí OD Dunaj
– možnosť “networkingu” v kultúrnej sfére
– praktické skúsenosti v oblasti teamovej práce počas prípravy a zabezpečovania kultúrneho podujatia
– možnosť komunikovať s domácimi aj zahraničnými umelcami a kurátormi z oblasti fotografie a nových médií
– možnosť uplatnenia inštitucionálnej praxe (ak to vaša škola umožňuje)
– príležitosť na dlhodobú spoluprácu aj v nasledujúcich ročníkoch festivalu
– certifikát dobrovoľníka a drobné dary (tričko, taška, program, odznak, a.p.) spojené s festivalom OFF Bratislava

Podmienky:
– zodpovednosť a dochvíľnosť: dobrovoľník dodržiava časy vopred dohodnuté s koordinátorom
– dobrovoľnú činnosť vykonávať čo najlepšie, podľa svojich schopností a možností

Pomôcť môžeš v ktorýkoľvek deň inštalacie výstav a ich deinštalácii, kedykoľvek počas dňa.
Prihlásiť sa môžeš na viktoria.oroszova@gmail.com. Do správy uveď svoje meno, telefonický kontakt, mailovú adresu, vek a termíny, v ktorých by si prišiel pomôcť. Môžeš nám tiež napísať o svojich predošlých skúsenostiach s dobrovoľníctvom, či práci na podobných projektoch.

Tešíme sa na Teba!

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.