OFF BRATISLAVA

DOM PRIJATEĽNÝCH, PRAVDEPODOBNÝCH, POTENCIÁLNYCH A PREFEROVANÝCH BUDÚCNOSTÍ

Tento príbeh sa odohráva v roku 3000, storočia po zničení svetovej informačnej infraštruktúry masívnou geomagnetickou búrkou. Technológia a vedomosti boli vymazané a znovu zavládla doba temna. Iná verzia tohto príbehu hovorí, že informačnú infraštruktúru sveta prevzala umelá inteligencia. Po povstaní robotov sa počítačové programy stali dominantnou formou života na Zemi. Vízia budúceho sveta je otvorená, mnohostranná a rozporuplná a prináša nespočetné možnosti interpretácie pre umelecké príbehy.

Od horoskopov až po šamanské rituály sa ľudia odjakživa snažili predvídať, čo príde. V súčasnosti sa proroctvá a prognózy stali súčasťou nášho každodenného života. Od predpovede počasia až po moment, keď nám satelitná navigácia oznámi, že dosiahneme cieľ, naše životy sú postavené na futuristických fikciách. Spojenie vedeckých poznatkov a predstavivosti môže vytvoriť sériu hypotéz. Všetky sú tak trochu uviaznuté medzi futurológiou a sci-fi. Myslíme si, že práve túto nádejnú umeleckú predstavivosť je naliehavo potrebné inkorporovať nazad do dnešných vedeckých predpovedí.

Futurológia zdôrazňuje tvorivú funkciu nášho kritického myslenia. Budúcnosť nie je pevným bodom ale existuje široká škála teórií, ktoré môžeme usporiadať do najmenej štyroch kategórií: prijateľná, pravdepodobná, potenciálna a preferovaná. Pomáhajú nám usporiadať si myšlienky a pochopiť, aká je eventualita výskytu rôznych scenárov. Tieto sledy udalostí majú možnosť rozvinúť sa mnohými smermi a naším zámerom je analyzovať ich koncepcie a trendy s cieľom predpovedať ich nasledujúci vývoj.

Umenie malo vždy silu predpovedať budúcnosť. Prostredníctvom kreatívneho a umeleckého myslenia vizionári vždy prispievali k vedeckým prognózam. V ostatných desaťročiach sa hranice medzi umením, vedou a filozofiou stierajú. Veda preberá princípy a metódy umeleckého myslenia a naopak, umenie využíva nástroje vedeckých experimentov. Vďaka technologickému rozvoju má umenie možnosti napredovať, postupovať a vyvíjať sa v rámci svojich nových médií a platforiem. Nové formáty vyjadrovania umožňujú ľuďom prejavovať sa spôsobom, ktorý odráža technologický pokrok súčasnej éry. Pozvali sme umelcov a umelkyne, aby uvažovali ešte viac dopredu a predstavili na tohtoročnom festivale svoj koncept 3. tisícročia.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.