OFF BRATISLAVA

RODINNÝ PORTRÉT

Definícia rodiny, jej funkcie v modernej spoločnosti a tiež jej historickej hodnoty sa nám javí ako ďalšia pálčivá téma, ktorá si zaslúži analýzu aj na poli umenia, konkrétne fotografie a nových médií. Zdá sa, že v súčasnosti sme sa dostali na akési rázcestie, na ktorom sa stretli dva dominantné názorové tábory. Jeden volá po tzv. tradičnej rodine a ten druhý, najmä pod vplyvom silnejúceho spoločenského prijatia komunít LGBTQ, žiada hľadať nové funkčné modely rodinného zväzku. Nech sa spoločnosť z tejto križovatky posunie kamkoľvek, isté je, že ponímanie rodiny sa v niečom zmení.

Bez ohľadu na túto polemiku, história ľudstva je dôkazom, že rodinou nazývame rôznorodé formy zväzkov, komunít a spoločenstiev. Pre niekoho sú to dvaja ľudia a iný ju našiel vo veľkej skupine, ktorú ani nemusí spájať genetický základ. Každopádne to dokazuje, že človek si v sebe nesie akési vnútorné zakódovanie toho, čo je to rodina, má potrebu ju hľadať a je schopný identifikovať, keď ju nájde. Či sa jednotlivé individuálne definície rodiny v niečom stretávajú, je otázka. Veríme, že fotografia a nové médiá dokážu aj v tejto oblasti prispieť rovnako významne ako psychológovia, historici či sociológovia.

Či je to rodina v doslovnom alebo prenesenom význame, ideál alebo sprofanovaný pojem, všetko spadá do poľa nášho záujmu. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.