V4www.visegradfund.org


OFF Bratislava je medzinárodný festival súčasnej fotografie. Festival si zachováva svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory začínajúcich umelcov, ktorí pôsobia na poli fotografie a nových médií. Festival odštartoval v roku 2010 a počas svojej 13-ročnej histórie sa zaoberal rôznymi spoločenskými témami. Podnietil tak rozjímanie napríklad nad ideológiou dogmy, mystériom zrodu, revolučným manifestom, archívom budúcnosti, generáciou Y, silou migrácie, či ľudským vplyvom na ekosystém našej planéty.

Štrnásty ročník pod názvom Dom prijateľných, pravdepodobných, potenciálnych a preferovaných budúcností je o vízii tretieho milénia. Umenie malo vždy silu predpovedať budúcnosť. Prostredníctvom kreatívneho a umeleckého myslenia vizionári vždy prispievali k vedeckým prognózam. Vďaka technologickému rozvoju má umenie možnosti napredovať, postupovať a vyvíjať sa v rámci svojich nových médií a platforiem. Nové formáty vyjadrovania umožňujú ľuďom prejavovať sa spôsobom, ktorý odráža technologický pokrok éry. Vízia budúceho sveta je otvorená, mnohostranná a rozporuplná a prináša nespočetné možnosti interpretácie pre umelecké príbehy.

Zameraním sa na umelcov z krajín V4, by festival chcel prispieť k zlepšeniu prepojenia umelcov z týchto krajín. Aktuálne chýba ich organizované prepojenie, napriek tomu, že ide o geograficky blízko seba umiestnené krajiny. Umožňuje to vznik spolupráce a rôzne výmeny skúseností. Festival by chcel zjednodušiť pre nich možnosti aby nerezignovali na finančnej situácii jednotlivcov ale dostali možnosť všetci oslovení.

OFF Bratislava tým podporuje komunikáciu a vzťahy medzi krajinami v umeleckom kontexte. Vytvára zdravú konkurencie schopnosť a eliminuje kvalitatívne prepady tým, že demokraticky ponúka každej z krajín rovnaké podmienky na prezentáciu. Festival totiž na požiadavku umelcov ponúka možnosť festivalovej produkcie (tlače a inštalácie) vystavovaných projektov. Umelcom festival umožňuje získanie vzácnych profesných vzťahov a tým aj príležitosť na budúce spolupráce aj medzi krajinami V4. Umelci prichádzajú na festival ešte pred jeho začiatkom a participujú na príprave festivalu. Študenti cez inštalačný týždeň vytvárajú návrhy inštalovania svojich projektov, ktoré následne v priestore realizujú za pomoci festivalového tímu a kurátorov. Umelci z týchto krajín majú možnosť získať prestížne ocenenia LEE AWARD, určenú samostatným výstavám a ON AWARD ako víťaznú cenu pre jednotlivca z vystavovaných škôl, čím majú možnosť získať prestíž na medzinárodnej úrovni. V roku 2023 by festival chcel opäť ponúknuť príležitosť na získanie nového ocenenia V4 AWARD, pre originálny umelecký projekt z krajín V4.

V novembri 2023 sa bude konať 14. ročník OFF Bratislava. Opäť predstaví širokej laickej i odbornej verejnosti tvorbu stovky mladých talentovaných autorov. Výstavy budú centralizované do jedného výstavného priestoru v Kunsthalle v Bratislave. Táto centralizácia umožní vystavovateľom i návštevníkom zhliadnuť kompletný program festivalu na jednom mieste a dáva väčší priestor kreativite umelcov a jedinečným inštaláciám. Umelecké projekty z krajín V4 (v sekcii OFF ACADEMY – školské projekty, OFF LIBRIS a pri individuálnych výstavách) bude festival prezentovať s viditeľným označením, čím ponúkne priestor na uvažovanie o projektoch V4 ako celku, ktorý funguje vo vzťahu k ostatným medzinárodným projektom. Diskusie a medzinárodné kultúrne výmeny podnieti samostnými prednáškami, workshopmi a diskusiami zameranými na V4 tematiku. Okrem stálych cien (ON AWARD, LEE AWARD) vytvorí aj samostatné ocenenie V4 AWARD pre najoriginálnejší projekt.


V4 Award:

Cenu V4 za rok 2022 a 1000 Euro získala Kristína Baloghová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Členmi poroty boli: Walter Bergmoser, Gábor Arion Kudász, Michaela Obermair and Zuzana Lapitková.


Abecedný zoznam zúčastnených škôl:

ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE AND DESIGN IN PRAGUE (CZ)

ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

ACADEMY OF FINE ARTS IN LODZ (PL)

JAN MATEJKO ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKÓW (PL)

MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN BUDAPEST (HU)

SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, INSTITUTE OF DESIGN (SK)

SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY OF GYŐR (HU)

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, FACULTY OF ARTS (SK)

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART (CZ)

TOMÁŠ BAŤA UNIVERSITY IN ZLÍN (CZ)

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.