V4www.visegradfund.org


OFF Bratislava je medzinárodný festival súčasnej fotografie. Koná sa každoročne v Bratislave v historickej budove OD Dunaj. Zachováva si jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Na Slovensku je jedinou kultúrnou akciou svojho druhu, ktorá v takom rozsahu prezentuje mladých talentovaných fotografov a začínajúcich autorov. V roku 2022 chce festival upriamiť pozornosť na umelcov z krajín V4 a Ukrajiny. Trinásty ročník, pod názvom KDESI INDE, otvorí otázky migrácie, sťahovania, hraníc všetkého druhu, ktoré voľnému pohybu zabraňujú, diskusie o predstave domova a cudziny.

Zameraním sa na umelcov z krajín V4, by festival chcel prispieť k zlepšeniu prepojenia umelcov z týchto krajín. Aktuálne chýba ich organizované prepojenie, napriek tomu, že ide o geograficky blízko seba umiestnené krajiny. Umožňuje to vznik spolupráce a rôzne výmeny skúseností. Festival by chcel zjednodušiť pre nich možnosti aby nerezignovali na finančnej situácii jednotlivcov ale dostali možnosť všetci oslovení.

OFF Bratislava tým podporuje komunikáciu a vzťahy medzi krajinami v umeleckom kontexte. Vytvára zdravú konkurencie schopnosť a eliminuje kvalitatívne prepady tým, že demokraticky ponúka každej z krajín rovnaké podmienky na prezentáciu. Festival totiž na požiadavku umelcov ponúka možnosť festivalovej produkcie (tlače a inštalácie) vystavovaných projektov. Umelcom festival umožňuje získanie vzácnych profesných vzťahov a tým aj príležitosť na budúce spolupráce aj medzi krajinami V4. Umelci prichádzajú na festival ešte pred jeho začiatkom a participujú na príprave festivalu. Študenti cez inštalačný týždeň vytvárajú návrhy inštalovania svojich projektov, ktoré následne v priestore realizujú za pomoci festivalového tímu a kurátorov. Umelci z týchto krajín majú možnosť získať prestížne ocenenia LEE AWARD, určenú samostatným výstavám a ON AWARD ako víťaznú cenu pre jednotlivca z vystavovaných škôl, čím majú možnosť získať prestíž na medzinárodnej úrovni. V roku 2022 by festival chcel ponúknuť príležitosť na získanie nového ocenenia V4 AWARD, pre originálny umelecký projekt z krajín V4. Diskusie a workshopy zamerané špeciálne na umelcov z krajín V4 a Ukrajiny v kontexte témy ročníka Kdesi inde.

Každý rok festival vypisuje ústrednú tému, ktorá reflektuje aktuálne dianie v spoločnosti. 13. ročník, pod názvom KDESI INDE, bude o sile, ktorá núti ľudí sťahovať sa, migrovať a o ich predstave domova a cudziny. A nevyhnutne sa tak dotkneme aj otázky hraníc všetkého druhu, ktoré na tomto svete voľnému pohybu bránia. Téma sa nanešťastie stala aktuálnou aj v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Už tradične chce festival otvoriť umeleckú diskusiu v čo najširšom rozsahu, poskytnúť rôznorodé spektrum pohľadov, aby nám vo vzájomnej konfrontácii pomohli posunúť sa vpred, “za hranice“ nášho myslenia. V novembri 2022 sa bude konať 13. ročník OFF Bratislava. Opäť predstaví širokej laickej i odbornej verejnosti tvorbu stovky mladých talentovaných autorov. Výstavy budú centralizované do jedného výstavného priestoru v historickej budove OD Dunaj v Bratislave. Táto centralizácia umožní vystavovateľom i návštevníkom zhliadnuť kompletný program festivalu na jednom mieste a dáva väčší priestor kreativite umelcov a jedinečným inštaláciám. Umelecké projekty z krajín V4 (v sekcii OFF ACADEMY – školské projekty, OFF LIBRIS a pri individuálnych výstavách) bude festival prezentovať s viditeľným označením, čím ponúkne priestor na uvažovanie o projektoch V4 ako celku, ktorý funguje vo vzťahu k ostatným medzinárodným projektom. Diskusie a medzinárodné kultúrne výmeny podnieti samostnými prednáškami, workshopmi a diskusiami zameranými na V4 tematiku. Okrem stálych cien (ON AWARD, LEE AWARD) vytvorí aj samostatné ocenenie V4 AWARD pre najoriginálnejší projekt.


Abecedný zoznam zúčastnených škôl:

ACADEMY OF ARTS ARCHITECTURE AND DESIGN IN PRAGUE AND UNIVERSITY OF OSTRAVA (CZ)

ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

FILM AND TV SCHOOL OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE (CZ)

MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN BUDAPEST (HU)

SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, FACULTY OF ARTS (SK)

UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAŃ (PL)

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART (CZ)

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.