V4www.visegradfund.org


Festival OFF Bratislava v partnerskej spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom podporuje komunikáciu medzi krajinami V4 v umeleckom kontexte. Vytvára zdravú konkurencie-schopnosť a snaží sa eliminovať kvalitatívne prepady prostredníctvom vyrovnaných podmienok na prezentáciu. Festival umožňuje získanie vzácnych profesijných vzťahov a tým aj príležitosť na budúce spolupráce medzi krajinami V4.

Účasť umelcov a umeleckých škôl na príprave festivalu činorodo prispieva k zlepšeniu vzťahov a zdieľaniu skúseností a nápadov. Participácia je umocnená prestížnymi oceneniami ON Award a V4 Award pre najlepší študentský projekt v sekcii OFF Academy a najlepší študentský projekt z krajín Vyšehradskej skupiny. Týmto spôsobom sa festival OFF Bratislava spoločne s Medzinárodným vyšehradským fondom snaží poskytnúť veľkorysé podmienky na podporu a zviditeľnenie umelcov na globálnej úrovni.

Konverzácia, medzinárodná kultúrna výmena a idea vzájomného porozumenia sú na festivale podnietené samostatnými prednáškami, workshopmi a diskusiami zameranými na súčasné témy umenia a spoločnosti. Prezentácia projektov z krajín Vyšehradskej skupiny v sekciách OFF Academy, OFF Libris a v hlavnej kurátorskej sekcii festivalu ponúka priestor na uvažovanie o programe V4 ako o celku, ktorý tu aktívne vystupuje aj vo vzťahu k ostatným vystaveným medzinárodným dielam.


V4 AWARDAbecedný zoznam zúčastnených škôl:

ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE AND DESIGN IN PRAGUE (CZ)

ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN IN BRATISLAVA (SK)

ACADEMY OF FINE ARTS IN LODZ (PL)

JAN MATEJKO ACADEMY OF FINE ARTS IN KRAKÓW (PL)

MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN BUDAPEST (HU)

SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, INSTITUTE OF CREATIVE PHOTOGRAPHY (CZ)

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, INSTITUTE OF DESIGN (SK)

SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY OF GYŐR (HU)

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, FACULTY OF ARTS (SK)

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA, LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART (CZ)

TOMÁŠ BAŤA UNIVERSITY IN ZLÍN (CZ)

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.