About

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a zachováva si svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory mladých umelcov pôsobiacich na poli fotografie.

Festival súčasnej fotografie odštartoval v roku 2010 výstavou mladej a sviežej fotografickej tvorby, ktorú vystriedalo rozjímanie nad rozdielom medzi fikciou a faktom o rok neskôr. Rok 2012 sa niesol v duchu individuálneho vnímania krásy a bizarnosti a v roku 2013 sme ponúkli všeobecnejší pohľad na radosti a strasti generácie Y. Piaty ročník festivalu vyzýval k revolučnému manifestu, kým v roku 2015 sme sa sústredili na hľadanie významu a autenticity v interpretácii a apropriácii. Nasledujúci ročník zhmotnil predstavy o archíve budúcnosti. V roku 2017 sme rozoberali večnú otázku možnosti súladu tela a duše a témou deviateho festivalu bola éra dominancie ľudského vplyvu na ekosystém našej planéty.

Jubilejný desiaty ročník pod názvom dogmatiX nastaví zrkadlo ideologickým dogmám, spoločenským predsudkom a inštitucionalizovaným uhlom pohľadu. Chceme hovoriť o zavedených a ustálených názoroch, viere a princípoch, rozoberať oficiálny systém zásad určujúcich vieru, morálku a správanie sa. Sme pripravení spochybniť špecifické doktríny autoritatívne stanovené, predpísané a vyhlásené konkrétnymi spoločenskými skupinami ako nespochybniteľné pravdy.

Publications

Vydavateľská činnosť festivalu OFF Bratislava doposiaľ zahŕňa 3 diely publikácie, ktoré slúžia ako prehľad víťazných súborov ceny ON Award (ON Award 2010 - 2012, ON Award 2013 - 2015 a rozsiahlejší ON Award 2010 - 2018). Cenu každoročne na festivale udeľuje štvorčlenná odborná porota autorovi za progresívne a invenčné dielo na poli fotografie a nových médií.