About

Festival OFF Bratislava si zachováva svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory začínajúcich umelcov, ktorí pôsobia na poli fotografie a nových médií. Festival odštartoval v roku 2010 a počas svojej 14-ročnej histórie sa zaoberal rôznymi spoločenskými témami. Podnietil tak rozjímanie napríklad nad ideológiou dogmy, mystériom zrodu, revolučným manifestom, archívom budúcnosti, generáciou Y, silou migrácie, či ľudským vplyvom na ekosystém našej planéty.

15. ročník festivalu OFF Bratislava, s názvom PERSONA INCOGNITA, sa ponára do zložitosti zahalených identít a skrytých postáv. Skúma témy poznávania a seba-objavovania. Už od pradávna človek túžil nastavovať zrkadlo podobám svojho vlastného ja – ega a skrývať svoju vlastnú identitu. Maska, fenomén prechádzajúci naprieč všetkými kultúrami i celou históriou ľudského druhu, nás neustále sprevádza bez ohľadu na časové či geografické obmedzenia. Masku vytvára človek-umelec nielen z túžby návratu k pôvodným koreňom a mýtom, ale tiež ako prostriedok vyrovnania sa so sebou. Maska je akási sofistikovaná forma preniknutia do tajov vlastnej existencie a pretvorenia jej základov a zákonitostí.

Publications

Vydavateľská činnosť festivalu OFF Bratislava doposiaľ zahŕňa 3 diely publikácie, ktoré slúžia ako prehľad víťazných súborov ceny ON Award (ON Award 2010 - 2012, ON Award 2013 - 2015 a rozsiahlejší ON Award 2010 - 2018). Cenu každoročne na festivale udeľuje štvorčlenná odborná porota autorovi za progresívne a invenčné dielo na poli fotografie a nových médií.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.