About

Festival OFF Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a zachováva si svoju jedinečnosť ako platforma nových talentov na fotografickej scéne. Od začiatku svojej existencie bolo snahou tohto podujatia vytvoriť veľkorysé podmienky propagácie a podpory mladých umelcov pôsobiacich na poli fotografie a nových médií.

Festival súčasnej fotografie odštartoval v roku 2010 a počas svojej 10-ročnej histórie sa zaoberal rôznymi spoločenskými témami. Podnietil tak rozjímanie napríklad nad ideológiou dogmy, revolučným manifestom, archívom budúcnosti, generáciou Y, či ľudským vplyvom na ekosystém našej planéty.

Jedenásty ročník pod názvom Zrodení z morskej peny upriami svoju pozornosť na mystérium zrodu, ktoré spočíva v jedinečnosti stvorenia novej entity. Z toho, čo tu už bolo, vzniká niečo odlišné, čo sa vyvinie v autonómnu formu bytia. Musí najprv čosi zaniknúť, aby mohlo vzísť niečo iné? Nakoľko je genéza vopred determinovaná vec a nakoľko je záležitosťou náhody?

Publications

Vydavateľská činnosť festivalu OFF Bratislava doposiaľ zahŕňa 3 diely publikácie, ktoré slúžia ako prehľad víťazných súborov ceny ON Award (ON Award 2010 - 2012, ON Award 2013 - 2015 a rozsiahlejší ON Award 2010 - 2018). Cenu každoročne na festivale udeľuje štvorčlenná odborná porota autorovi za progresívne a invenčné dielo na poli fotografie a nových médií.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.