OFF Bratislava

5 – 19 NOV 2021

RODINNÝ PORTRÉT

Dvanásty ročník pod názvom Rodinný portrét sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.