OFF Bratislava

3 - 17 NOV 2023

DOM PRIJATEĽNÝCH, PRAVDEPODOBNÝCH, POTENCIÁLNYCH A PREFEROVANÝCH BUDÚCNOSTÍ

Štrnásty ročník pod názvom Dom prijateľných, pravdepodobných, potenciálnych a preferovaných budúcností je o vízii tretieho milénia. Umenie malo vždy silu predpovedať budúcnosť. Prostredníctvom kreatívneho a umeleckého myslenia vizionári vždy prispievali k vedeckým prognózam. Vďaka technologickému rozvoju má umenie možnosti napredovať, postupovať a vyvíjať sa v rámci svojich nových médií a platforiem. Nové formáty vyjadrovania umožňujú ľuďom prejavovať sa spôsobom, ktorý odráža technologický pokrok éry. Vízia budúceho sveta je otvorená, mnohostranná a rozporuplná a prináša nespočetné možnosti interpretácie pre umelecké príbehy.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nad podujatím prebral záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislava.